FactoryMonitor

FactoryMonitor, tots els paràmetres de producció sota control

Aquest programari és 100% personalitzable, es pot adaptar a les necessitats concretes del client, amb una aplicació totalment a mida

Els processos que s’executen automàticament també s’han de controlar. La seva monitorització és sovint més complexa degut a la velocitat i precisió del procés de producció.

La tecnologia de mesura és un factor crucial per a la seguretat i la qualitat dels productes. Els sensors de mesura s’utilitzen en nombroses aplicacions, des del simple sensor estàndard fins als sistemes més sofisticats per a la inspecció en línia. Supervisen amb precisió el procés de producció i els entorns de les màquines alhora que comuniquen en temps real les dades a la unitat de processament.

Les dades recollides pels sensors i els actuadors són la base per a l’eficiència de màquines i altres mitjans de producció. Per aprofitar el potencial de l’Internet de les coses, calen solucions innovadores que aprofitin la capacitat de comunicació dels sensors industrials moderns, relacionats directament amb la Indústria 4.0.

software factorymonitor sensors industria

FactoryMonitor

FactoryMonitor permet monitoritzar i controlar processos i fàbriques senceres amb gairebé qualsevol sensor. El personal de manteniment disposa de la informació dels valors en temps real amb una connexió i control continus. Es poden definir alarmes de màxim i mínim, que avisen si algun valor és fora del rang programat, indicant que alguna cosa falla mitjançant la generació automatitzada d’alarmes.

També genera tendències gràfiques dels senyals dels sensors, cosa que permet optimitzar els processos de producció basats en models, i planificar manteniments preventius basats en el flux d’informació i la demanda.

Amb FactoryMonitor es poden monitoritzar sensors de temperatura, humitat, pressions, nivells, cabals, pesos, mesures, proximitat, consums i connexions elèctriques, sensors ambientals, etc.

tecnical software factorymonitor

Sensors intel·ligents: Imprescindibles per a la Indústria 4.0

us sensors intel·ligents amb capacitat per veure, detectar i comunicar ens donen l’oportunitat de reaccionar proactivament per eliminar fallades, parades innecessàries i programar els manteniments, així com optimitzar el control de qualitat per reduir dràsticament el producte defectuós.

Aconseguir processos de producció eficients, competitius i rendibles és un repte en què els sensors intel·ligents i el flux d’informació que proporcionen poden ajudar de forma decisiva. A aquest propòsit contribueix el programari de gestió i control de sensors FactoryMonitor, que permet classificar i interpretar la informació amb un objectiu clar:

Prendre les millors decisions en el menor temps possible

En el context de la Indústria 4.0, la correcta visualització i anàlisi de dades permet l’optimització en profunditat dels processos de les màquines, cosa que es tradueix en la fabricació d’un producte més competitiu i rendible, que és una de les principals claus del èxit empresarial del futur.

A més, tenir la fàbrica monitoritzada i controlada permet augmentar l’OEE (Overall Equipment Efectiveness) dels processos productius.