N3uron

Plataforma d’IoT Industrial i DataOps d’Alt Rendiment

N3uron: Solucions avançades d’IIoT i DataOps

A Tecnical, com a Reseller Autoritzat de N3uron, oferim solucions avançades en l’àmbit de la Internet Industrial de les Coses (IIoT) i DataOps. N3uron és una plataforma de programari Industrial Edge dissenyada per optimitzar el flux de dades entre dispositius industrials i aplicacions empresarials, tant en instal·lacions locals com al núvol.

Plataforma Industrial Edge de N3uron

N3uron proporciona una solució integral per a l’estandardització, normalització i contextualització de dades, facilitant la integració fluida amb sistemes industrials i de TI. A més, ofereix una gestió eficient de la informació i una escalabilitat i seguretat incomparables. Gràcies a N3uron, els equips d’operacions poden agregar, gestionar i analitzar dades industrials de manera més eficient, resultant en una major productivitat i presa de decisions informada.

Beneficis de N3uron

  • Estandardització de dades: Proporciona una solució out-of-the-box per a l’estandardització i normalització de dades.
  • Integració sense problemes: Integra de manera fluida sistemes industrials i de TI.
  • Gestió eficient de la informació: Millora la gestió de dades i l’escalabilitat.
  • Seguretat incomparable: Ofereix una plataforma segura per a la gestió de dades industrials.
  • Productivitat millorada: Permet una major productivitat i decisions informades mitjançant l’anàlisi de dades.
  • Optimització d’operacions: Ajuda a optimitzar les operacions, reduir temps d’inactivitat i millorar la qualitat del producte.

Capacitats incomparables de connectivitat, modelatge de dades i computació frontera:

Totalment modular
Multiplataforma
Llicència il·limitada
Basat en web
Segur i fiable
Desplegament i desenvolupament ràpid
Extremadament eficient
Arquitectura escalable i versàtil

Algunes de les aplicacions de N3uron

Gestió de dades industrials

N3uron adquisición de datos

Adquisició de Dades

N3uron permet la connexió ràpida i bidireccional amb PLCs, RTUs, SCADA, Historian i bases de dades. Normalitza i contextualitza les dades per construir models de dades coherents, millorant l’eficiència operativa.

N3uron adquisición de datos

Entrega de Dades

Facilita la integració amb aplicacions de tercers a través de MQTT, OPC UA, REST API, Modbus i DNP3. Connexió fluida amb plataformes al núvol com AWS, Azure i Google Cloud.

Computació a la Vora

N3uron edge computing

Visualització i monitoratge

Implementa IHMs basades en web per a monitoratge i control en temps real. Transforma dades en informació accionable, permetent decisions informades.

N3uron edge computing

Historiador

Emmagatzema dades històriques amb un sistema de sèries temporals d’alt rendiment basat en MongoDB, assegurant una gestió eficient de grans volums de dades.

N3uron edge computing

Etiquetes Derivades

Proporciona lògica personalitzada, càlculs avançats i agregació de dades per a l’anàlisi de dades operatives a la plataforma de connectivitat.

Seguretat i connectivitat

N3uron Secure IIoT Systems

Seguretat integrada

N3uron utilitza protocols avançats TLS per garantir la seguretat de les dades durant la seva transmissió. Les dades romanen inaccessibles per a tercers no autoritzats.

N3uron Secure IIoT Systems

Gestió de Flotes (Fleet Manager)

Plataforma basada en el núvol per a la gestió remota de nodes N3uron. Proporciona accés segur i fiable, facilitant la supervisió i el control des de qualsevol lloc.

Escalabilitat i Flexibilitat

N3uron Icono escalabilidad y flexibilidad

Arquitectures escalables

Dissenyat per escalabilitzar-se des d’estructures petites fins a grans empreses, permetent la gestió de grans volums de dades i canvis en temps real sense afectar el rendiment.

N3uron Icono escalabilidad y flexibilidad

Compatibilitat multiplataforma

Funciona en sistemes operatius Windows i Linux, donant suport a nombroses versions anteriors. Accés i configuració des de qualsevol dispositiu.

Mòduls Especialitzats

MQTT N3uron

MQTT

Facilita la connectivitat instantània amb sistemes al núvol i servidors de missatgeria estàndard MQTT. Ideal per a arquitectures IIoT, permet la comunicació bidireccional i l’intercanvi de dades en temps real.

HTML 5 Visualization N3uron

Web visualization

Solució de visualització de dades basada en HTML5. Permet monitorar i controlar les dades operatives des de qualsevol dispositiu amb un navegador web, proporcionant una experiència d’usuari optimitzada i segura.

Tecnical distribuïdor oficial de N3uron

En Tecnical, com a Reseller Autoritzat de N3uron, oferim la plataforma N3uron, una solució avançada d’IIoT i DataOps per optimitzar les seves operacions industrials. N3uron facilita l’accés i l’ús de dades industrials, millorant l’eficiència i la presa de decisions. Amb N3uron, pot reduir temps d’inactivitat, millorar la qualitat dels productes i crear un entorn de producció més intel·ligent i eficient.

La plataforma N3uron permet l’estandardització, normalització i contextualització de dades, integrant-se perfectament amb sistemes industrials i de TI. La seva capacitat de gestió eficient de la informació i escalabilitat sense precedents assegura que la seva empresa pugui créixer i adaptar-se sense comprometre la seguretat. A més, la facilitat d’ús i la capacitat d’anàlisi en temps real de N3uron ajuden les empreses a identificar oportunitats d’optimització i a prendre decisions informades.

Per a més informació sobre N3uron i com pot beneficiar a la seva empresa, poseu-vos en contacte amb nosaltres a Tecnical. Estem aquí per ajudar-vos a implementar les millors solucions d’IIoT i DataOps per a la seva indústria.

Més informació sobre N3uron: https://n3uron.com/

CONTACTI AMB TECNICAL!

Li agradaria sol·licitar un pressupost detallat o simplement sol·licitar més informació?