Indústria 4.0

Control de les dades per a l’eficiència dels processos

Digitalització de la indústria, la nova realitat industrial

El món virtual i real es fusionen a les fàbriques, aplicant noves tecnologies de la informació en tots els processos productius. Les instal·lacions es poden autogestionar, flexibilitzant respostes i demandes del mercat.

Tecnical monitora i controla el flux d’informació dels processos productius per maximitzar l’eficiència, detectant els estats i facilitant la presa de les decisions oportunes en cada moment.

Es digitalitzen tots els processos de producció basant-se en les tecnologies de la informació, la connexió mitjançant Internet de les coses (YATE) i els nous materials. L’objectiu és interconnectar tots els punts d’una indústria per aconseguir una producció molt més intel·ligent, automatitzada i efectiva.

automation of machine tools in factory G24ZNVA 2 1

Solucions a mida 360º

 • Configuració d’arquitectures de comunicació.
 • Desenvolupament de programari d’anàlisi a mida.
 • Monitoratge, adquisició i anàlisi de dades.

Una nova manera d’organitzar els mitjans productius per aconseguir una major eficiència

 • S’obtenen processos més depurats, repetitius i sense errors ni alteracions.

 • Producció ininterrompuda i disponible 7 dies en la setmana les 24 hores del dia.

 • S’optimitzen els nivells de qualitat.

A més eficiència, major estalvi de costos

 • El temps de producció es redueix dràsticament evitant els temps morts i les interrupcions.

 • Millor precisió en pesos, mesures i barreges.

 • Tasques de manteniment i seguiment optimitzades.

 • Cercle de la informació.

Big Data, Data Mining i Data Analytics

L’anàlisi digital de les dades proporciona informació molt valuosa del comportament de processos industrials

La quantitat d’informació que un sistema d’indústria 4.0 obté dels diferents processos i sistemes industrials, logístics, serveis, consum elèctric, etc. no podria processar-se de forma manual. El flux de dades és molt més eficient amb les xarxes de comunicació digitals, reduint els temps de reacció i optimitzant la presa de decisions.

Es poden prevenir problemes en un procés industrial per la detecció d’estats o mesures anòmales, i determinar quins successos irregulars estan relacionats a través de la predicció, sabent per avançat que un succés pot desencadenar-ne un altre amb certa probabilitat.

A partir d’aquesta informació es poden fer simulacions que també permeten predir quins recursos seran necessaris, optimitzant el seu ús de forma automàtica i proactiva, anticipant-se a successos futurs.

ELEMENTS CLAU

 • Eficiència energètica: gestió energètica global, integrada en l’automatització de planta.
 • Simplificació de l’explotació d’eines complexes.
 • Aprofitament d’eines iCloud.
 • Integració de tecnologies: automatització, pneumàtica, i altres.
 • Manteniment preventiu.
 • Optimització d’estocs de recanvi.
 • Centralització d’avisos i alarmes.
 • Control digital de consumibles d’una indústria, o de maquinària distribuïda en l’àmbit mundial.

Garanties Tecnical

Qualitat

Tecnical considera el factor «qualitat» com a eina estratègica de diferenciació competitiva i fa un esforç de superació constant en la qualitat dels seus serveis i en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients. Tecnical assumeix aquest compromís aportant els recursos humans i materials necessaris per assegurar la implantació d’un Sistema de la Qualitat conforme a la norma BS EN ISO 9001:2015.

¡CONTACTA AMB TECNICAL!

Si tens dubtes sobre algun dels nostres serveis i vols rebre assessorament personalitzat, no ho dubtis més, escriu-nos!