Política de Privadesa de dades

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

TECNICAL MANRESA, S.A., és el titular del lloc web que vostè visita, sent el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la informació següent del tractament: RGPD, així com a la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir-la.

2. MENORS

Queda prohibit l’accés i l’ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. TECNICAL MANRESA, S.A., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta web, compta amb el permís dels pares, del tutor o del representant legal.

TECNICAL MANRESA, S.A. informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o fer operacions comercials o mercantils amb TECNICAL MANRESA, S.A. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure’s als nostres butlletins.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que us sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens envieu o proporcioneu a través d’aquests formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al qual accediu, la informació que ens proporcioneu s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

Les que particularment indiquem a cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.

Atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que faci a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.

Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc o descàrregues de continguts.

Per poder elaborar estadístiques amb fins comercials.

Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com empreses que col·laborin amb TECNICAL MANRESA, S.A. Aquests tercers mai no tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de TECNICAL MANRESA, S.A. a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. En aquest sentit, volem que conegueu que el tractament de les vostres dades personals dins l’entorn d’aquestes xarxes socials es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes, per la qual cosa l’exercici de drets per part de TECNICAL MANRESA, S.A. quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per això recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les mateixes.

5. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les vostres dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les vostres dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que us hem indicat anteriorment.

Les vostres dades seran conservades pel termini imprescindible per dur a terme l’encàrrec encomanat, així com per complir amb la legislació vigent. En cas d’acceptar rebre comunicacions comercials de TECNICAL MANRESA, S.A., seran conservats mentre no sol·licite la cancel·lació.

TECNICAL MANRESA, S.A., li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas que aquesta cessió estigui emparada per les lleis, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les vostres dades fora d’aquests supòsits us sol·licitarem la vostra autorització expressament.

No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

6. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i que els ha informat abans de tot el que recull aquesta política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que sobre el tractament de les vostres dades. TECNICAL MANRESA, S.A., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens proporcioni, i la seva exclusiva responsabilitat és disposar de l’autorització dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les seves dades.

7. EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social de TECNICAL MANRESA, SA o al correu electrònic que figura a la nostra web, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o l’oposició haurà d’incloure una fotocòpia del vostre DNI o un altre document que ens permeti identificar-vos.

Els drets que pot exercir són els següents:

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, així com la limitació o oposició al tractament.

Dret a fer una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú.

Dret a cursar baixa als nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: manresa@tecnical.cat indicant a la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

8. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Marcant les caselles d’acceptació obligatòria de la nostra “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i l’entrada de dades als camps dels nostres formularis, l’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició , declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de TECNICAL MANRESA, SA, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

9. MESURES DE SEGURETAT

TECNICAL MANRESA, S.A., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. Tot i això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

10. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

TECNICAL MANRESA, S.A., pot alterar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho reviseu periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència al correu electrònic: manresa@tecnical.cat oa l’adreça i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.