Política de qualitat

El departament d’enginyeria de Tecnical al qual aplica aquesta política de qualitat realitza l’assistència als nostres clients en el servei de l’enginyeria per a l’automatització i la domòtica, a través del disseny, programació i posada en servei de sistemes de producció i control automàtics dins el sector industrial i de serveis.

La Direcció de l’empresa considera que la qualitat és un factor essencial per a l’èxit de l’empresa i que el Sistema de Gestió de la Qualitat ajudarà a diferenciar-nos de la competència en satisfacció al client, serveis més eficaços, una assignació més racional dels recursos, donant un valor afegit al binomi producte/servei i, d’aquesta manera, consolidar i ampliar el nostre mercat.

És evident que per aconseguir aquesta qualitat fan falta accions sistemàtiques que no deixin a l’atzar res que sigui previsible. Aquestes accions es recullen al Manual de Gestió de la Qualitat i a la documentació que se’n deriva, la qual representa un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001.

Es defineix la següent política de qualitat per TECNICAL:

  • Satisfer les necessitats i expectatives així com complir els requisits dels nostres clients amb bons productes i un excel·lent servei.
  • Obtenir la millora contínua en els processos i en les activitats realitzades.
  • Incrementar l’eficàcia de gestió de l’empresa.

La Gerència defineix anualment uns objectius de qualitat mesurables.

Per al compliment d’aquesta política i objectius de qualitat, és imprescindible la col·laboració i participació de tot el personal de l’empresa, i s’aconsegueix amb l’adequada aplicació del present Manual i els Procediments elaborats per al tractament de tots els aspectes relacionats amb la qualitat.