Enginyeria • Integració • Programació

DIRECCIÓ
TÈCNICA

Supervisió i control de projectes. Desenvolupament claus en mà (programari).

DISSENY

Projectes d’automatització amb components d’alt valor tecnològic dels principals fabricants.

SOFTWARE

Suport tècnic i experiència en diversos llenguatges de programació, sistemes operatius, programes scada, bases de dades i programes específics.

CONSULTING

Referent a qualsevol entorn industrial de producció, processos, maquinària, optimització…

Projectes de Tecnical al món

Certificació BS EN ISO 9001:2015

Tecnical considera el factor “qualitat” com a eina estratègica de diferenciació competitiva i fa un esforç de superació constant en la qualitat dels seus serveis i en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients. Tecnical assumeix aquest compromís aportant els recursos humans i materials necessaris per assegurar la implantació d’un sistema de la qualitat d’acord amb la norma BS EN ISO 9001:2015.

tecnical bs en iso 9001 2008

CONTACTA AMB TECNICAL!

Li agradaria sol·licitar un pressupost detallat o simplement sol·licitar més informació?