Software Picking on Demand (PoD)

Programari per millorar el control i l’eficiència en tot el procés productiu

Aquest programari és 100% personalitzable, es pot adaptar a les necessitats concretes del client, amb una aplicació totalment a mida

Alguns dels problemes més freqüents que poden sorgir en el procés productiu són la pèrdua de la traçabilitat, la preparació equivocada de subministrament per a la màquina o una lenta cerca de subministraments al magatzem. Amb el programari Picking on Demand es controla tot el procés amb dues aplicacions: Control d’alimentació de la màquina i recollida guiada al magatzem. A més, amb el programari danàlisi de dades, la persona que supervisa les operacions té tota la informació disponible per controlar i optimitzar tot el procés productiu.

Control d’alimentació de la màquina

El responsable de l’aprovisionament del torn inicia el procés de preparació de material al terminal mòbil que porta i passa màquina per màquina per veure com està l’estoc de productes necessaris per a la producció del torn. En detectar que falta quantitat d’un material, gràcies al lector que porta incorporat el terminal, llegeix el codi de barres del producte i l’afegeix a la llista de material necessari per a la màquina amb la quantitat predefinida segons les dades que se li han entrat a el sistema informàtic. Un cop finalitzat el recorregut per totes les màquines o punts de treball, es passa la llista de material al procés de preparació o recollida al magatzem.

tecnical software aplicacions telefon

Recollida guiada al magatzem

Amb la llista de material en estat “carregant”, el responsable de preparació, inicia el recorregut al magatzem per preparar tot el material necessari segons les informacions del pas anterior. El recorregut al magatzem està optimitzat segons la ubicació dels articles a cada àrea del magatzem, de manera que es redueix el temps de preparació.

tecnical software aplicacions tablet

Lliurament de material

Un cop preparat tot el material de la comanda, es realitza el procés de lliurament a les diferents màquines segons les informacions que s’han adquirit al primer pas i es dóna com a lliurada la comanda.

Administració i anàlisi de dades

En tot moment i des de qualsevol terminal de la fàbrica es pot saber com està, a temps real, l’estat de subministrament de productes. A més, des de la mateixa plataforma es poden afegir operaris, màquines, referències de materials i també permet consultar els històrics de preparació, així com veure quin n’és el rendiment mitjançant informes d’indicació de clau de rendiment (KPI).

tecnical software aplicacions intranet

A destacar

  • L’aplicació pot estar ubicada als servidors propis de l’empresa, així s’assegura que la informació no és accessible a tercers.
  • Hi ha diferents nivells dusuaris i administradors que permeten una total adaptació segons les necessitats de cada lloc de treball.
  • Possibilitat de multiusuari, és a dir, mentre un operari està llegint les necessitats de les diferents màquines, un altre operari pot estar preparant una altra comanda.
  • L’aplicació per a terminals mòbils és responsiva i s’adapta a les mesures del dispositiu on s’instal·la.
  • Sistema dissenyat per ser integrat amb altres sistemes de gestió empresarials.