Software OEE Efficiency Monitor

Què és l’OEE i com es calcula

Aquest programari és 100% personalitzable, es pot adaptar a les necessitats concretes del client, amb una aplicació totalment a mida

Hi ha un paràmetre, provinent en els seus orígens de la indústria japonesa, però que actualment està sent utilitzat cada cop més per multitud d’empreses a nivell internacional. Es tracta de l’OEE, per les sigles Overall Equipment Efectiveness, o Eficiència General dels Equips. Aquest paràmetre, que va molt més enllà del simple rendiment de la màquina pròpia, és la millor mètrica disponible per optimitzar els processos de fabricació i està relacionat directament amb els costos d’operació.

OEE és la relació directa entre el temps planificat de producció i el temps real de la màquina totalment productiva i informa sobre les pèrdues i els colls d’ampolla del procés:

  • Parades no programades, pèrdua de disponibilitat
  • Velocitat inferior a l’òptima, pèrdua de rendiment
  • Quantitat de producte defectuós, pèrdua de qualitat
calcular oee efficiency monitor cas

Software OEE Efficiency Monitor

Amb el programari OEE Efficiency Monitor la informació del control de la línia de producció està centralitzada en un PLC. També hi ha una pantalla tàctil, on els operaris poden introduir informació de la línia com ara defectes, avaries, temps de pausa, etc. així com altres dades relacionades amb la producció.

software oee efficiency monitor

L’aplicació mostra els paràmetres de tres blocs diferenciats. Estat de la línia, informació horària i informació diària:

Estat de la línia
L’estat de la línia informa sobre quants operaris es troben a la línia, quin és el producte de sortida, i els diferents torns de treball estipulats. En el cas de la imatge, es tracta de matí, tarda i nit.

Informació horària
La informació horària mostra, per a l’interval horari present, quin és el nombre de peces que s’han planificat, així com el nombre de peces fabricades en temps real. Si el color dels paràmetres a temps real és verd, vol dir que s’està per sobre de la previsió. El color vermell indica que està per sota dels nivells previstos. També es mostren els valors de l’hora anterior.

Informació diària
La informació diària ofereix la mateixa planificació i estat actual, afegint nous paràmetres:

  • L’indicador PROGRESS és el ritme de peces/hora que s’està produint per complir amb la planificació diària, si és positiu, indica la previsió que al final de la jornada la producció haurà estat més gran de la planificada.
  • L’indicador OEE és l’eficiència productiva, aquest percentatge es basa en l’estat de disponibilitat, rendiment i qualitat de la producció.
  • La barra horitzontal inferior divideix la jornada diària en intervals de 15 minuts i ofereix l’indicador visual de si s’ha complert la planificació.