Avís legal Correu Electrònic

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD, RGPD i LSSICE 34/2002, l’informem que les seves dades seran incorporades en un sistema de tractament de dades titularitat de TECNICAL MANRESA, S.A., amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosté.

TECNICAL MANRESA, S.A., l’informa que les seves dades no seran cedides a tercers, essent conservades durant el termini necessari per complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat i per atendre les obligacions legals vigents. La legitimitat pel tractament de les seves dades be donada pel seu propi consentiment.

Li recordem que la informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, d’ús exclusiu pel destinatari indicat. Si rep aquest missatge i no és el destinatari, li agrairem ens ho notifiqui amb caràcter urgent per aquesta mateixa via i d’igual manera li demanem procedeixi a la seva eliminació juntament amb els fitxers que puguin acompanyar el missatge sense realitzar cap tractament.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, i oposició dirigint la seva petició a: manresa@tecnical.cat, així com dirigir-se a l’Autoritat de Control competent (AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES) per presentar les reclamacions que consideri oportunes. A tenor del compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correus electrònics de nostra companyia enviant un e-mail amb la seva sol.licitud a: manresa@tecnical.cat

Consell mediambiental

Abans d’imprimir el missatge, pensa en el medi ambient. El medi ambient és cosa de tothom.