Què és un variador de freqüència de Schneider Electric i com pot ajudar?

Els variadors de freqüència han emergit com a eines essencials en la gestió d’energia en ambients industrials, on el control precís i eficient és crucial. Aquests dispositius controlen la velocitat dels motors elèctrics en funció de les necessitats reals del procés, la qual cosa condueix a una reducció significativa en el consum d’energia.
Aquesta tecnologia és particularment rellevant en el context actual, on l’eficiència energètica no només impacta els costos operatius, sinó també juga un paper vital en la sostenibilitat ambiental. Els variadors de freqüència permeten a les indústries adaptar-se a un panorama energètic en constant canvi, maximitzant l’eficiència mentre minimitzen l’impacte ambiental.

Variador de frecuencia Schneider Altivar

La implementació de variadors de freqüència en sistemes industrials porta a una sèrie de beneficis, incloent:

En aquest context, Schneider Electric, com a líder en tecnologies d’automatització i control, ha desenvolupat variadors de freqüència que no només aborden aquestes necessitats, sinó que també incorporen innovacions addicionals per a una major eficiència i control.

Aplicacions pràctiques en la indústria

L’ús de variadors de freqüència s’estén a nombroses aplicacions industrials, amb un impacte significatiu en l’eficiència i sostenibilitat operativa. Un exemple notable és la seva aplicació en sistemes de bombes centrífugues i ventiladors, on els requisits de càrrega varien segons la demanda del procés.

En aquests sistemes, els variadors de freqüència ajusten la velocitat de la bomba o el ventilador, la qual cosa resulta en un control més eficient del flux i la pressió. Aquesta adaptabilitat no només redueix el consum d’energia, sinó que també millora la precisió del procés. Per exemple, en una planta de tractament d’aigua, l’ús de variadors de freqüència en les bombes permet un control més precís del flux d’aigua, adaptant-se a les variacions en la demanda i millorant l’eficiència general del sistema.

Alguns dels beneficis clau d’utilitzar variadors de freqüència en aquestes aplicacions inclouen:

  • Optimització del consum d’energia: En ajustar la velocitat d’operació, s’aconsegueix un ús més eficient de l’energia.

  • Reducció de costos operatius: Menor consum d’energia es tradueix en costos operatius reduïts.

  • Millora en el manteniment de l’equip: En operar equips a velocitats òptimes, es redueix el desgast, prolongant la seva vida útil i disminuint els costos de manteniment.

L’adaptació de variadors de freqüència en processos industrials representa un pas significatiu cap a una gestió d’energia més sostenible i eficient, alineada amb els objectius de sostenibilitat i reducció d’emissions.

Variador de Freqüència Schneider Electric

Schneider Electric, reconegut pel seu lideratge en solucions d’automatització i control, ha desenvolupat variadors de freqüència que incorporen característiques avançades per a una major eficiència i control. La sèrie Altivar Process, en particular, és un destacat exemple d’aquesta innovació.

Els variadors Altivar Process 600 i 900 estan dissenyats per a controlar respectivament fluids i sòlids. Aquests dispositius són part d’una nova generació de variadors de freqüència ‘orientats a serveis’, que ofereixen dades no només del propi variador, sinó de tot el sistema. Això significa una major eficiència operativa i una reducció en les parades imprevistes en fins a un 25%.

Schneider logo

Aquestes innovacions no només milloren l’eficiència energètica, sinó que també eleven la qualitat del control i la supervisió del procés, oferint a les indústries eines poderoses per millorar la seva sostenibilitat i rendiment operatiu.

Altres eines i recursos de Schneider Electric per a l’eficiència energètica

A més d’oferir variadors de freqüència avançats, Schneider Electric proporciona eines com Ecostruxure Motor Management Design. Aquesta plataforma en línia permet als usuaris dissenyar, calcular i prendre decisions informades sobre la gestió i l’eficiència dels motors elèctrics.

Aquesta eina és particularment útil en aplicacions de bombes centrífugues i ventiladors, on es pot analitzar i calcular l’estalvi energètic. Una de les seves avantatges és la generació d’informes automàtics sobre l’eficiència energètica, que són fonamentals per a la presa de decisions i la comunicació amb els clients.

La disponibilitat d’aquesta eina reflecteix el compromís de Schneider Electric amb la innovació i la sostenibilitat, proporcionant als usuaris una manera accessible i eficient de millorar els seus sistemes de gestió d’energia.

Soci Tècnic Oficial de Schneider Electric

La nostra aliança amb Schneider Electric, líder global en tecnologies d’automatització i eficiència energètica, és una pedra angular en la nostra missió de proporcionar solucions industrials d’avantguarda. Com a soci de Schneider Electric, Tecnical té accés exclusiu a les últimes innovacions i productes d’alta qualitat. Aquesta col·laboració ens permet no només implementar tecnologies provades, sinó també adaptar-les a les necessitats específiques i dinàmiques dels nostres clients.

Logotip Petit FonsTransparent

En Tecnical, entenem que cada indústria enfronta desafiaments únics quant a eficiència i sostenibilitat. Per això, ens centrem en proporcionar solucions que no només milloren el rendiment energètic, sinó que també impulsen la productivitat i la innovació. La integració de variadors de freqüència de Schneider Electric en els nostres projectes és un exemple clar de com combinem l’experiència tècnica amb la tecnologia d’avantguarda per oferir resultats excepcionals.

El nostre equip d’experts treballa en estreta col·laboració amb Schneider Electric per estar a l’avantguarda de les tendències tecnològiques i les millors pràctiques de la indústria. Aquesta associació ens permet oferir formació contínua, suport tècnic i assessorament especialitzat als nostres clients, assegurant que cada solució no només compleixi, sinó que superi les seves expectatives.

Convidem a les empreses que busquen millorar la seva eficiència energètica i operativa a que es posin en contacte amb nosaltres. A Tecnical, estem compromesos a ser el seu soci de confiança, guiant-los a través de la transformació digital i energètica amb solucions personalitzades recolzades per la tecnologia de Schneider Electric.

CONTACTI AMB TECNICAL!

Us agradaria sol·licitar un pressupost detallat o simplement sol·licitar més informació?